HomeFAQsContact

Centrum voor Medico-Legale Psychologie
het centrum voor 

medico-legale psychologie 

... uw partner voor 

al uw medico-legale expertisen

Welkom...

Het Centrum voor Medico-Legale Psychologie of kortweg CMLP is een centrum gespecialiseerd in de psychologische en ergologische schadebepaling van slachtoffers van arbeids- en/of verkeersongevallen en in de wetenschappelijke studie daarvan. Ook slachtoffers van beroepsziekten en slachtoffers van geweldplegingen kunnen in ons centrum terecht.

Een team van psychologen en consulenten van andere disciplines staat in voor de objectivatie en de bepaling van de psychische en/of economische schade van slachtoffers.

De onderzoeken omvatten een:

Patiënten kunnen naar het centrum verwezen worden voor de meest uiteenlopende vormen van lichamelijke, psychische of economische schade als gevolg van:

  • arbeidsongevallen,
  • verkeersongevallen,
  • beroepsziekten,
  • hersenbeschadiging,
  • traumatiserende gebeurtenissen,
  • misbruik of geweldpleging,
  • seksueel misbruik,
  • ziekte, 
  • pestgedrag, 
  • ...

We zien ook mensen, die langdurig ziek zijn en waaromtrent ons de vraag gesteld wordt of zij nog resterende arbeidsgeschiktheden hebben conform Art 100 ( Art. 100. § 1: Wordt als arbeidsongeschikt erkend als bedoeld in deze gecoördineerde wet, de werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als rechtstreeks gevolg van het intreden of het verergeren van letsels of functionele stoornissen waarvan erkend wordt dat ze zijn vermogen tot verdienen verminderen tot een derde of minder dan een derde van wat een persoon, van dezelfde stand en met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt is geworden, of in de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding.) voor werknemers.

Dezelfde vraag bereikt ons vaak voor zelfstandigen of voor personen, die tewerkgesteld zijn in de openbare sector.  De vraag kan uitgaan van de zieke of arbeidsongeschikte persoon, maar ook van controlerende instanties en van rechtbanken, die optreden in geschillen terzake.  

Waar wij vanaf de aanvang van onze werkzaamheden onderzoek deden van vooral volwassenen en jongvolwassenen, kunnen sedert enkele jaren ook kinderen en adolescenten in ons centrum onderzocht worden. We kunnen daarvoor rekenen op de inbreng van verschillende zelfstandige medewerkers.

In ons centrum worden ook studies uitgevoerd op de toch vrij specifieke populatie en de vrij specifieke context.  Er zijn actueel studies lopende met betrekking tot frontale hersenletsels en woordvloeiendheid, het gebruik van de SIMS, het gebruik van de MENT bij PTSS-patiënten, de bruikbaarheid van de MENT bij hersenbeschadigden.

32 jaar expertise:

 In februari 1982 zijn we gestart met een private praktijk, die zich meteen richtte op het onderzoek en de begeleiding van slachtoffers van aanvankelijk vooral ziektes, arbeidsongevallen en verkeersongevallen.  Later kwamen daar allerlei verwijzingen van vooral slachtoffers van misbruik, agressies en nog later van pesterijen, partnergeweld, traumatiserende ervaringen, ... bij.  Op vandaag hebben we  3205 slachtoffers geëvalueerd in de medico-legale context.   Er is een differentiatie in het onderzoek en in de aanpak ontstaan, waardoor er op vandaag in het CMLP 3 psychologen tewerkgesteld zijn.

Lid van de International Neuropsychological Society

 

  

CMLP Brugge
Hogeweg 19, 8200 BRUGGE
Tel: 050/674767
Fax: 050/674768
ga naar een plannetje
CMLP Gent
Kortrijksepoortstraat 129, 9000 GENT
Tel: 050/674767
Fax: 050/674768
ga naar een plannetje
 
 
Bedrijvencentrum Zaventem
Leuvensesteenweg 613
1930 Zaventem
correspondentie wel op CMLP Brugge
ga naar een plannetje
 
 
Bedrijvencentrum Aalst
Industriezone Zuid III - Industrielaan 4
9320 Erembodegem (Aalst)
correspondentie wel op CMLP Brugge
ga naar een plannetje
CMLP © 2008 HomeCompanyOnze dienstenPoliciesFAQsContactNieuwsbrief  • Vacatures      
footer image footer image

Page Rating: A+ for A-Designer


Page Rating: A+

evaluation score
Compliance 95
Navigability 100
Listenability 94

The aDesigner is a tool that Web authors can use to ensure that the webpages they create are accessible to individuals who are blind or visually impaired.

Web accessibility refers to making the World Wide Web accessible and available to everyone, including people with disabilities and senior citizens. Ensuring Web accessibility improves the quality of life of disabled people by removing barriers that prevent them from taking part in many important life activities. Recent changes in the social environment, such as the implementation of Section 508 in 2001, also call for Web authors to make their pages accessible.

Voice browsers, such as IBM Home Page Reader, read aloud the text on webpages and are used by visually impaired people. However, these devices are less effective with certain kinds of content, including highly graphical material. Web content developers can use aDesigner to test the accessibility and usability of webpages for low vision and blind individuals. The tool looks at such elements as the degree of color contrast on the page, the ability of users to change the font size, the appropriateness of alternate text for images, and the availability of links in the page to promote navigability. The tool also checks the page's compliance with accessibility guidelines. The result of this analysis is a report that lists the problems that would limit the accessibility for and usability by visually impaired users. In addition, each page is given an overall score. With this information, Web content developers get immediate feedback and can make the necessary modifications to address these problems before the content is published.


U wil contact met ons opnemen, maar uw auditieve en/of verbale handicap verhindert dit: Maak gebruik van een tolksessie.   Teletolk is een instrument waarmee doven en slechthorenden met horenden kunnen communiceren. Een Teletolk fungeert daarbij als tussenpersoon die het contact tussen doven en horenden tot stand brengt.  Klik hiernaast op het icoon van Teletolk en vraag een tolksessie aan.