HomeFAQsContact

Centrum voor Medico-Legale Psychologie
het 

Ergologisch Onderzoek

Het Ergologisch Onderzoek:

Wat we doen.

Wanneer iemand een letsel oploopt, als gevolg van een ongeval, dan onstaat daarbij schade, die kan uitgedrukt worden in  termen van fysieke schade, esthetische schade, nood aan hulp van derden, tijdelijke en of blijvende gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid en in termen van economische schade.  

Het spreekt voor zich dat niet het initiĆ«le letsel als schade wordt weerhouden, maar wel de toestand en alle verder daaruit te verwachten schade, zoals die zich voordoet of kan worden ingeschat op het ogenblik dat men geen verdere gunstige evolutie meer verwacht.  Men spreekt in dit verband ook van de consolidatiedatum.  Men bekijkt dus de toestand in termen van mogelijkheden en beperkingen, naar wat het slachtoffer verloren heeft en naar wat het overhoudt.   

 

De mogelijkheden en beperkingen worden uitgedrukt  in termen van functioneringsmogelijkheden.   Daartoe gebeurt gericht onderzoek, die de beperkingen en mogelijkheden in het licht kan stellen en wordt er meteen ook gekeken naar alle vaardigheden, die het arbeidspotentieel van het slachtoffer bepalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er worden voorstellen geformuleerd inzake het verlies aan arbeidsplaatsen, maar ook inzake resterende arbeidsplaatsen en de af te leggen weg om die arbeidsplaats te bekomen.  

A man working at a job drilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meestal wordt ons gevraagd om het vroegere en het resterende verdienvermogen te bepalen.  

er wordt aan gewerkt

 

CMLP © 2008 HomeCompanyOnze dienstenPoliciesFAQsContactNieuwsbrief  • Vacatures      
footer image footer image