HomeFAQsContact

Centrum voor Medico-Legale Psychologie
Frontal Lobe Study

Frontale Lob Studie

Raport: Studie frontale letsels en neuropsychologisch testonderzoek

Hieronder werden de resultaten weergegeven van hersenbeschadigde patiënten mét en zonder frontale letsels.

Er werd (na het neuropsychologisch testonderzoek) nagegaan of zij op beeldvorming geen, links, rechts dan wel links én rechts frontale letsels hadden.  Alle patiënten ondergingen hetzelfde testonderzoek.  

Het was in eerste instantie de bedoeling zicht te krijgen op het effect van frontale letsels op woordvloeiendheid  ( semantische woorvloeiendheid vs fonemische woorvloeiendheid ).

Ondertussen zijn de resultaten beschikbaar van de eerste 101 patiënten, die werden onderzocht.  Daarbij werd exclusie gemaakt van ondertussen toch 56 patiënten waarbij één of meer objectieve aanwijzingen voor malingering aanwezig waren.  De resultaten van de malingeringscores zijn onderwerp van een studie, die hier niet (kan) worden weergegegevn. 

Descriptives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean

 

Minimum

Maximum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal dieren

Links en Rechts

26

17,4

4,4

0,9

15,7

19,2

12,0

28,0

 

Links

22

19,7

5,2

1,1

17,4

22,0

10,0

31,0

 

Geen

35

22,3

5,0

0,8

20,6

24,0

12,0

33,0

 

Rechts

18

19,6

5,1

1,2

17,0

22,1

10,0

29,0

 

Total

101

20,0

5,2

0,5

19,0

21,0

10,0

33,0

Aantal beroepen

Links en Rechts

26

13,1

4,2

0,8

11,4

14,8

5,0

22,0

 

Links

22

13,9

4,3

0,9

12,0

15,8

7,0

24,0

 

Geen

35

17,0

3,5

0,6

15,8

18,2

11,0

24,0

 

Rechts

18

14,6

3,2

0,8

13,0

16,2

8,0

19,0

 

Total

101

14,9

4,1

0,4

14,1

15,7

5,0

24,0

Aantal woorden met een 'D'

Links en Rechts

26

7,9

3,4

0,7

6,6

9,3

2,0

15,0

 

Links

22

7,3

3,7

0,8

5,6

8,9

2,0

15,0

 

Geen

35

11,7

3,7

0,6

10,4

12,9

2,0

17,0

 

Rechts

18

10,9

3,7

0,9

9,1

12,7

3,0

15,0

 

Total

101

9,6

4,0

0,4

8,8

10,4

2,0

17,0

Aantal woorden met een 'M'

Links en Rechts

26

7,6

3,8

0,7

6,0

9,1

3,0

16,0

 

Links

22

7,8

2,6

0,5

6,6

8,9

2,0

14,0

 

Geen

35

12,7

3,7

0,6

11,5

14,0

5,0

23,0

 

Rechts

18

10,6

3,5

0,8

8,9

12,4

4,0

17,0

 

Total

101

9,9

4,1

0,4

9,1

10,8

2,0

23,0

ANOVA

 

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Aantal dieren

Between Groups

360,693

3

120,231

4,996

,003

Within Groups

2334,297

97

24,065

Total

2694,990

100

Aantal beroepen

Between Groups

260,247

3

86,749

5,980

,001

Within Groups

1407,080

97

14,506

Total

1667,327

100

Aantal woorden met een 'D'

Between Groups

374,410

3

124,803

9,627

,000

Within Groups

1257,530

97

12,964

Total

1631,941

100

Aantal woorden met een 'M'

Between Groups

526,013

3

175,338

14,641

,000

Within Groups

1161,630

97

11,976

Total

1687,644

100

Frontaal syndroom op beeldvorming

Ja

Neen

Total

Mean

N

Std. Deviation

Mean

N

Std. Deviation

Mean

N

Std. Deviation

Aantal dieren

18,75

65

4,937

22,22

36

4,946

19,99

101

5,191

Aantal beroepen

13,72

65

3,990

16,94

36

3,414

14,87

101

4,083

Aantal woorden met een 'D'

8,45

65

3,800

11,72

36

3,622

9,61

101

4,040

Aantal woorden met een 'M'

8,34

65

3,415

12,83

36

3,676

9,94

101

4,108

Eerste afname 15 Woorden van Rey

4,66

65

1,461

5,74

35

1,291

5,04

100

1,490

Tweede afname 15 Woorden

7,14

65

1,991

9,03

35

1,948

7,80

100

2,165

Derde afname 15 Woorden van Rey

8,54

65

2,482

10,31

35

1,875

9,16

100

2,432

Vierde afname 15 Woorden van Rey

9,55

65

2,372

11,66

35

1,939

10,29

100

2,438

Vijfde afname 15 Woorden van Rey

10,22

65

2,649

12,80

35

1,779

11,12

100

2,675

Somscore Rey 1-5

40,11

65

9,556

49,54

35

7,516

43,41

100

9,944

Herkenning op 15 Woorden van Rey

13,92

65

1,395

14,34

35

1,371

14,07

100

1,394

Aantal kwaliatieve signs op de 15 Woorden van Rey

2,55

65

1,275

,66

35

,968

1,89

100

1,483

Trail Making Test deel A

39,78

65

17,389

32,94

36

14,454

37,35

101

16,658

Trail Making Test deel B

98,78

65

52,028

63,83

36

20,977

86,33

101

46,577

TMT B/A

2,4786

65

,61484

2,0633

36

,59082

2,3306

101

,63566

Stroop plaat I

56,42

65

18,056

48,86

36

12,751

53,72

101

16,697

Stroop plaat II

71,38

65

18,733

61,97

36

15,032

68,03

101

18,006

Stroop plaat III

113,35

65

39,188

96,19

36

28,723

107,24

101

36,604

Interferentie-index

42,00

65

25,332

33,89

36

16,198

39,11

101

22,755

Intelligentiequotiënt

95,08

65

15,904

109,92

36

12,195

100,37

101

16,277

Meanderscore

3,08

65

,989

3,81

36

,401

3,34

101

,898

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Aantal dieren * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

278,706

1

278,706

11,419

,001

Within Groups

2416,284

99

24,407

Total

2694,990

100

Aantal beroepen * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

240,422

1

240,422

16,681

,000

Within Groups

1426,904

99

14,413

Total

1667,327

100

Aantal woorden met een 'D' * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

248,657

1

248,657

17,796

,000

Within Groups

1383,284

99

13,973

Total

1631,941

100

Aantal woorden met een 'M' * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

468,090

1

468,090

37,998

,000

Within Groups

1219,554

99

12,319

Total

1687,644

100

Eerste afname 15 Woorden van Rey * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

26,600

1

26,600

13,490

,000

Within Groups

193,240

98

1,972

Total

219,840

99

Tweede afname 15 Woorden * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

81,275

1

81,275

20,811

,000

Within Groups

382,725

98

3,905

Total

464,000

99

Derde afname 15 Woorden van Rey * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

71,743

1

71,743

13,687

,000

Within Groups

513,697

98

5,242

Total

585,440

99

Vierde afname 15 Woorden van Rey * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

100,643

1

100,643

20,213

,000

Within Groups

487,947

98

4,979

Total

588,590

99

Vijfde afname 15 Woorden van Rey * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

151,975

1

151,975

26,759

,000

Within Groups

556,585

98

5,679

Total

708,560

99

Somscore Rey 1-5 * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

2025,258

1

2025,258

25,560

,000

Within Groups

7764,932

98

79,234

Total

9790,190

99

Herkenning op 15 Woorden van Rey * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

4,009

1

4,009

2,084

,152

Within Groups

188,501

98

1,923

Total

192,510

99

Aantal kwaliatieve signs op de 15 Woorden van Rey * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

81,843

1

81,843

58,998

,000

Within Groups

135,947

98

1,387

Total

217,790

99

Trail Making Test deel A * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

1083,998

1

1083,998

4,025

,048

Within Groups

26664,874

99

269,342

Total

27748,871

100

Trail Making Test deel B * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

28302,233

1

28302,233

14,853

,000

Within Groups

188643,985

99

1905,495

Total

216946,218

100

TMT B/A * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

3,996

1

3,996

10,864

,001

Within Groups

36,411

99

,368

Total

40,407

100

Stroop plaat I * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

1322,147

1

1322,147

4,929

,029

Within Groups

26556,090

99

268,243

Total

27878,238

100

Stroop plaat II * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

2052,554

1

2052,554

6,691

,011

Within Groups

30368,357

99

306,751

Total

32420,911

100

Stroop plaat III * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

6821,797

1

6821,797

5,311

,023

Within Groups

127162,500

99

1284,470

Total

133984,297

100

Interferentie-index * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

1524,246

1

1524,246

3,003

,086

Within Groups

50253,556

99

507,612

Total

51777,802

100

Intelligentiequotiënt * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

5102,080

1

5102,080

23,610

,000

Within Groups

21393,365

99

216,095

Total

26495,446

100

Meanderscore * Frontaal syndroom op beeldvorming

Between Groups

(Combined)

12,300

1

12,300

17,841

,000

Within Groups

68,254

99

,689

Total

80,554

100

 

 

Het is verboden elementen van deze tekst te kopiëren of te verspreiden zonder de toestemming van de West-Vlaamse Werkgroep van Neuropsychologen.

Voor informatie vragen wij u contact op te nemen met: Decorte Stefaan op cmlp@pandora.be

Copyright © 2004. Alle rechten voorbehouden.  Decorte Stefaan
Laatst bijgewerkt: 07 april 2012 .

 

Semantische woorvloeiendheid is de vaardigheid (uitgedrukt in snelheid) waarmee men woorden kan opnoemen, die behoren tot eenzelfde categorie.

Fonemische woordvloeiendheid is de vaardigheid (uitgedrukt in snelheid) waarmee men woorden kan opnoemen, die met een bepaalde letter beginnen.

Measures of word fluency have been convincingly linked in the literature to damage in the left prefrontal lobe region. Yet, a reduction in word fluency has also been reported with diffuse, multifocal and nonfrontal lobe damage.

Brain Lang. 1997 May;57(3):394-405. The psychological construct of word fluency. Ruff RM, Light RH, Parker SB, Levin HS. University of California, San Francisco, USA.

CMLP © 2008 HomeCompanyOnze dienstenPoliciesFAQsContactNieuwsbrief  • Vacatures      
footer image footer image