HomeFAQsContact

Centrum voor Medico-Legale Psychologie
Wij doen uw testonderzoek ...

CMLP Testservices:

Het centrum heeft in de loop van de afgelopen 25 jaar heel wat ervaring opgedaan op het vlak van testonderzoek, zowel naar persoonlijkheid toe als naar geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, neuropsychologisch functioneren, arbeidsvermogen, geschiktheden, ... Sedert januari 2007 stellen we deze expertise ook ter beschikking van collega's psychologen en andere potentiële verwijzers, die enkel een testonderzoek en rapportage daarvan nodig hebben. Op vandaag maakt ook een selectie- en rekruteringscentrum gebruik van onze diensten. Enkele bedrijven vragen bij ons rechtstreeks of na bemiddeling "losse testings" aan. Zodoende houden wij ook voeling met de normale algemene arbeidsmarkt en zorgen wij voor een updating van ons armetarium volgens de verwachtingen van de arbeidsmarkt.

CMLP Mobiel:

Vanuit onze ervaring blijkt dat bepaalde slachtoffers moeite hebben om de verplaatsing naar onze kantoren (te Brugge of te Gent) te maken. Dat is soms het geval omdat ze minder mobiel zijn, alleenstaand zijn, afhankelijk zijn van hulp voor hun verplaatsingen, ... Een aantal keer hebben wij bedlegerige slachtoffers en slachtoffers, die bijvoorbeeld niet uit huis durfden komen, bij hen thuis onderzocht. Voor een aantal deskundigen-onderzoeken is het tevens zinvoller (en soms zelfs noodzakelijk) om de situatie ter plaatse in te schatten (bijvoorbeeld wanneer de nood aan hulp van derden moet bepaald worden). Soms is het onredelijk om iemand een zeer grote afstand te laten afleggen omdat dit reeds de inzetbaarheid voor arbeid (en dus voor testonderzoek) compromitteert.

In enkele gevallen is onderzoek ter plaatse de enig mogelijke optie. Wij hebben ruime ervaring met het doen van onderzoek bij gevangenen, wat ook een kennis van de procedures terzake veronderstelt.

Daarom hebben wij ons testmateriaal mobiel gemaakt, ook wat de computerafhankelijke testonderzoeken betreft. Wij maken, wanneer u dit noodzakelijk acht, de verplaatsing naar het slachtoffer of de te onderzoeken persoon.

CMLP Test-Ontwikkeling:

Ons centrum is een van de enige centra waar op grote schaal mensen onderzocht worden binnen een specifieke context, de medico-legale context. We verzamelden reeds de ergologische en psychologische testresultaten van op vandaag 2968 expertises.

We stellen vast dat bestaande testen zich in de medico-legale context soms anders gedragen als daarbuiten. Ook stellen we vast dat mensen in die context soms buiten de normaalspreiding van doorsnee-populaties en buiten de bestaande normen van patiëntgroepen scoren. Daarom werkt het centrum (mee) aan:

  • de normering van (bestaande en nieuwe) testen om zodoende normen voor een medico-legale context te bekomen.
  • de ontwikkeling van nieuwe testen, die specifieke kenmerken van deze populatie in het licht trachten te stellen.
  • geïnformatiseerd testonderzoek van anders moeilijk testbare hersenbeschadigden.

CMLP Collega Service:

Heel wat collega's starten met een private praktijk, die vooral georiënteerd is op de behandeling van mensen, die  therapeutische hulp zoeken.  Vaak hebben zij geïnvesteerd in een praktijk, in een therapieopleiding, in naambekendheid, ... 

Behandeling wordt gestart na een intakegesprek en eventuele aanvullende gesprekken met scholen, werkgevers, partners, ... Vaak blijven er vragen op het vlak van de persoonlijkheid, het cognitief of neuropsychologisch functioneren, de psychofysiologische toestand, ....

Onderzoek en dan vooral testonderzoek is tijdrovend en duur, zowel voor de onderzochte als voor de onderzoeker.  

Wij willen de collega's een alternatief bieden.   Wij doen uw testonderzoek binnen de meest redelijke termijn (één week à 14 dagen) en bezorgen u per kerende een verslag in pdf-formaat.  Wij factureren rechtstreeks of via u.

Voor welke onderzoeken kunt u bij ons terecht:

  • persoonlijkheidsonderzoek
  • intelligentieonderoek
  • geheugenonderzoek
  • ruimer neuropsychologisch onderzoek
  • onderzoek van de aansprakelijkheid
  • onderzoek van de gevaarlijkheid en de kans op recidive
  • onderzoek van de betrouwbaarheid

Losse Testings:

Uw bedrijf is op zoek naar een medewerker, waarvan u wil weten of hij/zij de vaardigheden heeft om een specifieke job uit te oefenen.  U wil ook graag weten of hij/zij thans reeds of naar de toekomst toe mogelijkheden heeft om een leidinggevende functie op te nemen.  

U wil dit allemaal weten, maar weet niet waar u daarvoor terecht kunt?  Wij bieden een snelle oplossing en een antwoord in WORD-formaat of pdf-formaat binnen de 14 dagen.  

CMLP Vacatures:

Ons centrum wordt regelmatig aangeschreven voor stageplaatsen. Jonge medewerkers doen hier vaak hun eerste ervaring op.  We willen in het bijzonder kansen bieden aan jonge collega's, die ervaring willen opdoen met de medico-legale context, met neuropsychologisch testonderzoek, met beroepsoriëntatie en -selectie.  

We plaatsen op onze webstek daarom regelmatig sollicitaties en vacatures voor psychologen en voor stageairs.

 

CMLP Vergadering Accommodatie:

Ons centrum stelt aan verenigingen (die binnen onze doelstelling kaderen) kosteloos vergaderruimte ter beschikking voor geneesheren en psychologen experten, die in een beperkte groep ( tot een 15-tal mensen) wensen te vergadering in het Brugse.

Alleen voor lucratieve vergaderingen wordt een vergoeding afgesproken. Er kan tegen kostprijs gezorgd worden voor catering.

Ons centrum huisvest op heden:

• de vergaderingen van De West-Vlaamse Werkgroep van Neuropsychologen

• de vergaderingen en het secretariaat van de Vlaamse Vereniging van Expert Psychologen

 

CMLP © 2008 HomeCompanyOnze dienstenPoliciesFAQsContactNieuwsbrief  • Vacatures      
footer image footer image