HomeFAQsContact

Centrum voor Medico-Legale Psychologie
Wie we zijn en wat we doen...

medico-legale expertisen

Kennisgebieden:

Hieronder lichten we kort enkele kennisgebieden toe.  Er worden afzonderlijke bladzijden aangemaakt waarop ingegaan wordt op neuropsychologie, ergologie, forensisch ondrzoek, ... 

Klinisch psychologisch onderzoek:

We krijgen vaak vragen met betrekking tot de psychologische gevolgen van opgelopen schade (bijvoorbeeld door zwaar traumatiserende gebeurtenissen, pesterijen, misbruik, ...).  Er worden ons vaak vragen gesteld met betrekking tot persoonlijkheidskenmerken van slachtoffers en feitplegers.  

Neuropsychologisch onderzoek:

Wat is neuropsychologie?
Wat is een neuro-psychologisch onderzoek?

Met een neuro-psychologisch onderzoek wordt gekeken naar het verband tussen de aanmeldingsklachten en de werking van uw zenuwstelsel. Het onderzoek bestaat uit drie delen:

 • een gesprek met een psycholoog
 • een aantal psychologische tests
 • bespreking van de uitslag of rechtstreekse verslaggeving aan de opdrachtgever
 • We zien in die context slachtoffers van hersenbloedingen, schedelfracturen, arbeids- en verkeersongevallen, schotwonden, dementeringsprocessen, discussies met betrekking tot ...

  Gesprek met een psycholoog

  Uw behandelend arts of de aangestelde deskundige, maar steeds vaker ook de rechter zelf heeft een neuropsychologisch onderzoek aangevraagd vanwege uw neuropsychologische klachten, zoals: vergeetachtigheid, verminderde concentratie, gedragsveranderingen, problemen met spreken of problemen met denken. U krijgt voorafgaand aan het testonderzoek onderzoek een gesprek met een psycholoog. Die wil graag van horen wat de klachten precies zijn, om zich een duidelijk beeld ervan te vormen en om zodoende het onderzoek te sturen.

  Ook wil de psycholoog graag achtergrondgegevens bekomen (van partners, artsen, begeleidende instanties, scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, ... ). We bekomen zodoende informatie, die een goed beeld geeft van de voorafbestaande mogelijkheden, het functioneren in beroep en/of opleiding, het vroeger en het actueel cognitief en persoonlijk functioneren, zoals dit door anderen kan geobserveerd worden. Vaak worden die instanties ook betrokken in de analyse van de bestaande toestand. Het gesprek duurt ongeveer een uur anderhalf uur. We raden het meestal aan om, als het enigszins mogelijk is, iemand mee te nemen die het slachtoffer goed kent; de partner, een familielid, een vriend of vriendin. Als psycholoog willen we graag weten wat mensen in de directe omgeving van het slachtoffer van zijn of haar klachten merken.

  Psychologische tests

  Na het gesprek bieden wij op maat gekozen psychologische testen aan. Deze tests houden verband met de klachten en trachten zowel het voorafbestaand als het resterend functioneringsvermogen in het licht te stellen. Wij testen zaken, zoals het geheugen, concentratie, intelligentie, oriënteringsvermogen, persoonlijkheid en taalvaardigheid. Dit duurt meestal drie vier uur. Als het testonderzoek meer tijd vergt, wordt het in twee keer gedaan en maken we een vervolgafspraak.

  In het centrum wordt gebruik gemaakt van de meest moderne testmogelijkheden. 

  Bespreking van de tests en verslaggeving

  Aan het eind van het onderzoek bespreekt de psycholoog de uitslag van de tests met het slachtoffer of de verwezen patiënt. Vaak kan dit direct, soms is het nodig om hiervoor een aparte afspraak te maken. De psycholoog vertelt ook wat de conclusie is van het onderzoek.

  De arts krijgt een schriftelijk verslag van het onderzoek. In het verslag staat in vaktaal hetzelfde als de psycholoog met de personen en diens familie heeft nabesproken. Deze uitslag wordt bewaard in een dossier, die alhier wordt bijgehouden. De persoon in kwestie heeft het recht om dit verslag in te zien. Wanneer nodig ontvangt de persoon rechtstreeks een kopij van het verslag.

  Wat u verder nog moet weten?

  In het CMLP gebeurt het neuro-psychologisch onderzoek onder verantwoordelijkheid van een officieel door de overheid geregistreerde psycholoog (Psychologencommissie), die lid is van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).  Voor het slachtoffer en de verwijzer betekent dit een kwaliteitsgarantie, de psycholoog werkt volgens wettelijke voorschriften en een beroepsethische code. 

  Soms worden de tests afgenomen door een stagiair(e). Dit is een student(e) klinische psychologie of neuropsychologie, die in het CMLP een praktijkstage loopt. Deze stagiair(e) mag pas tests afnemen als hij of zij voldoende is gevorderd met de studie.

  Tot slot

  Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen dan kunt u deze aan één van de psychologen voorleggen. U kunt ze telefonisch bereiken 050/674767 of neem hier contact met ons op: contact.

  Ergologisch onderzoek:

  Kort samengevat richt het ergologisch ondrzoek zich op het in kaart brengen van de mogelijkheden en de beperkingen van een individu inzake arbeid.

  Voor een verdere uitleg verwijzen we naar de bladzijde Ergologisch Onderzoek

  Onderzoek met betrekking tot de coöperatievorm:

  Ons centrum heeft zeer uitgebreide ervaring opgedaan met het onderzoek van aanwijzingen voor malignering, simulatie, automutilatie, ... 

  De werkwijze kan hier vanzelfsprekend niet omschreven worden.

  Nood aan Hulp van Derden:

  Volgens artikel 1382 B.W. heeft een benadeelde recht op integrale vergoeding van de schade, eens de voorwaarden van aansprakelijkheid (fout of een andere aansprakelijkheidsgrond, schade en oorzakelijk verband) zijn vervuld. Schade doet zich echter voor in de meest uiteenlopende vormen, waarvan verlies van zelfredzaamheid er één is.

  Schade door aantasting van de zelfredzaamheid is gelegen in de psycho-fysieke ongeschiktheid om de gewone bezigheden van het dagelijkse leven uit te voeren, die zich buiten de arbeidssfeer bevinden en die de mens nodig heeft om zich zelfstandig te kunnen beredderen en handhaven in zijn persoonlijke leven, zijn gezin, de buurt, de maatschappij,…".  Lees meer hierover

   

  Forensisch onderzoek:

  We verwijzen in deze liever naar een afzonderlijk schrijven dat u hier kunt vinden:

  Ervaring:

  Decorte Stefaan: Erkend Psycholoog en Gerechtelijk Expert

  Lic. Psychologische en Pedagogische Wetenschappen afgestudeerd in 1980 in de richting Orthopedagogiek (psychologie en pedagogiek toegepast op personen met een handicap).  

  Na gedurende 18 jaar het werk als gerechtelijk expert te hebben gecombineerd met het werk van klinisch psycholoog in een algemeen ziekenhuis werd er in 2000 besloten om nog slechts voor het CMLP te werken.  

  Ondertussen heben we zowat 3000 expertises gedaan in de bovenstaande kennisgebieden.

  Citaten:

  Het feit dat we sinds jaren werkzaam zijn als gerechtelijk expert zorgde ervoor dat we over zeer uiteenlopende onderwerpen als spreker of als auteur werden gevraagd.  Het opzoekingswerk en de zin om ook het eigen werk kritisch te benaderen heeft ertoe bijgedragen dat we een reeks citaten verzameld hebben, die het deskundigenwerk scherp analyseren, relativeren, ... de eigen kritische bevraging blijvend actueel maakt.  

  CITATEN OVER DESKUNDIGEN, RECHT, WETTEN, ...

  Als we alle deskundigen van ons land achter elkaar zouden leggen zouden ze nog steeds alle kanten op wijzen. S. EWING
   
  Een deskundige is iemand die er op het laatste ogenblik wordt bijgehaald om een deel van de schuld te krijgen. S. EWING
   
  Deskundige: een man die zich volgens de regels vergist.  P.Valéry
   
  Al zijn alle deskundigen het met elkaar eens, ze hoeven nog geen gelijk te hebben.  RUSSEL
   
  De tien geboden zijn daarom zo kort en duidelijk omdat ze zonder commissie van deskundigen tot stand zijn gekomen.  C. de Gaulle
   
  Alles wat je verliest verdubbelt automatisch in waarde. Mignon Mc Laughlin
   
  Wie al te zeer op zijn recht staat, vertrapt het. Gaby Vanden Berghe
   
  Het recht moet overhellen naar de kant van de zwaksten. Erasmus
   
  Mannen maken wetten, vrouwen de gewoonten. T. Luiting
   
  Wanneer de wetten konden spreken, zouden zij zich vooral over de advocaten beklagen. Halifax
   
  De letter van de wet heeft ook verschillende spellingen. Olaerts
   
  Een expert is een man die alle fouten heeft gemaakt die maar gemaakt kunnen worden op een zeer klein gebied.  Niels Bohr.
   
  Expert: iemand die zich mag vergissen wat de hoofdzaak betreft op voorwaarde dat de details onbetwistbaar juist zijn.  Julien  de Valckenaere
   
  Een expert is iemand die steeds meer weet over steeds minder.  Nicholas Butler
   
  "Aujourd'hui l'on enseigne aux enfants qu'equus veut dire cheval; mais on se garde bien de leur apprendre ce que c'est un cheval. Les enfants, dans leur curiosité indiscrète, pourraient finir par demander ce que c'est un magistrat et bien plus ce que doit être un magistrat" (Stendhal). Tegenwoordig leert men aan de kinderen dat `equus' paard betekent; maar men let er wel op ze niet te leren wat een paard is. De kinderen, met hun indiscrete nieuwsgierigheid, zouden tenslotte wel eens kunnen gaan vragen wat een magistraat is, en meer nog wat een magistraat eigenlijk moet zijn.
   
  Ons recht stoelt nog op het Romeinse recht. Het loopt inderdaad soms wat achter. (VN, Terzijde, 19-04-1997)
   
  Het enige interessante aan vrijwel alle regels zijn de uitzonderingen. (Gaby vanden Berghe, Ons Land, 24-4-1970,
   
  Het is moeilijk te geloven dat iemand de waarheid spreekt als je weet dat jij in zijn plaats zou liegen. H.Mencken
   
  Het is onmogelijk discussiëren met iemand, die zegt de waarheid niet te zoeken, maar deze reeds te kennen. Romain Roland
   
  Bewijzen vermoeien de waarheid. George Braque
   
  Als jij ophoudt met over mij te liegen, zal ik ophouden met over jou de waarheid te zeggen. Wiet van Broeckhoven
   
  Een overdrijving is een nijdig geworden waarheid. K.Gibran 
   
  Als de waarheid in het midden ligt, wil iemand mij dan vertellen waar het midden ligt? Spinder
   
  Graag omkleedt men zwakke waarheden met krachtige woorden. P.Heyse 
   
  Alleen de naïevelingen geloven dat de waarheid in het midden ligt; in het midden liggen de compromissen, de gecastreerde waarheden. G.Van den Berghe
   
  99.97 percent of lawyers give the rest a bad name.
   
  Remember, half the people you know are below average.
   
  "De beste waarnemer en de diepste denker is altijd de mildste rechter." H.Th. Buckle
   
  "Velen voeren eindeloze processen en verrijken daarmee om strijd de trage rechter en de medeplichtige advocaat." Erasmus
   
  "Een goed rechter moet niet te jong zijn; hij kan beter wat op leeftijd zijn en ervaring hebben met onrecht." Plato
   
  "Wat is laster? Het vonnis `schuldig' uitgesproken bij afwezigheid van de beschuldigde, met gesloten deuren, zonder mogelijkheid tot verdediging en beroep, door een bevooroordeelde en bij de zaak geïnteresseerde rechter." Joseph Roux
   
  "Als de rechter medelijden krijgt, wordt het recht ontwricht." Latijn: "Dissolvitur lex cum fit iudex misericors." Publilius Syrus
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  er wordt aan gewerkt

  CMLP © 2008 HomeCompanyOnze dienstenPoliciesFAQsContactNieuwsbrief  • Vacatures      
  footer image footer image